+905058259677
info@biselfacademy.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1.BİSELF ACADEMY ’YE AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: BİSELF ACADEMY ULUSLARARASI EGİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“BİSELF ACADEMY ") Adres: Valikonağı Cad. Teşvikiye Mah. Prof.Dr. Orhan Ersek Sk. No:1 Kat:4, 34365 Şişli/İstanbul Telefon:0850 811 5105 

Web Sitesi: www.biselfacademy.com

1.2.KATILIMCI’YA AİT BİLGİLER

1.2.1. KATILIMCI BİSELF ACADEMY ULUSLARARASI EGİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“BİSELF ACADEMY "), Valikonağı Cad. Teşvikiye Mah. Prof,. Dr. Orhan Ersek Sk. No:1 Kat:4, 34365 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olup 0850 811 5105 telefon numarasından ulaşılabilir. BİSELF ACADEMY Online Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle BİSELF ACADEMY katılımcısı olma talebinde bulunan KATILIMCI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin BİSELF ACADEMY tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

1.2.2.  KATILIMCI ve BİSELF ACADEMY, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu belirsiz süreli Katılımcılık Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)’nin konusu Katılımcının BİSELF ACADEMY 'ye www.biselfacademy.com uzantılı web sitesinin (“İNTERNET SİTESİ”), aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, BİSELF ACADEMY  Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve İNTERNET Sitesi’nde nitelikleri ve bedeli belirtilen “Katılımcı” hizmetinin (“KATILIMCILIK” veya “HİZMET”) sunumu ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE BEDELİ

3.1. BİSELF ACADEMY tarafından sunulan tüm hizmetler, Katılımcı Tarafından kabul edilen BiSelf Academy Kullanım Koşulları, İade Politikası, Gizlilik Politikası gibi düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla  ilgili yasal hükümlerine tabi olacaktır.

3.2. SÖZLEŞME ’ye konu HİZMET ’in her bir faturalandırma dönemi için vergiler dahildir.

3.3. KATILIMCI tarafından HİZMET ‘in alınmasına karşılık BİSELF ACADEMY tarafından fiş/fatura/e-fatura düzenlenir. SÖZLEŞME konusu HİZMET ‘in nitelikleri, türü, bedeli ve ödeme koşulları ilgili fiş/fatura/e-faturada da belirtilmektedir.

3.4. HİZMET, İNTERNET Sitesi’nde veya değişiklik durumunda BİSELF ACADEMY tarafından belirlenecek ve KATILIMCI ‘ya bildirilecek olan başka bir platformda sağlanacaktır.

3.5. HİZMET sağlama sözleşmesinin eksiksiz olarak tamamlanması halinde söz konusu Hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura Katılımcının SÖZLEŞME’ de belirtilen adresine gönderilecektir.

3.6. KATILIMCI tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinden HİZMET alınması halinde İNTERNET Sitesi’nde sağlanan ve Katılımcının seçtiği online ödeme yöntemi (“ÖDEME YÖNTEMİ”) için gerekli bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. ÖDEME YÖNTEMİ için gerekli KATILIMCI bilgileri girildikten sonra ödeme işlemi tamamlanacaktır.

3.7. KATILIMCI, eğitim programının tesliminden kendisine sağlanan HİZMET ‘in bedellerini ÖDEME YÖNTEMİ ile ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde HİZMET ‘in kendisine sağlanmayacağını kabul eder.

3.8. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan Katılımcının e-posta adresine HİZMET alma talebinin BİSELF ACADEMY ’ye ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

3.9. Katılımcının, BİSELF ACADEMY tarafından İNTERNET Sitesi’nde sunulan eğitimlerin tamamına FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca erişim hakkı olacaktır.

3.10. Katılımcının sipariş verdiği HİZMET bedelini ödemeyerek temerrüde düşmesi durumunda BİSELF ACADEMY ’nin Hizmeti sağlamayı durdurma hakkı saklıdır. KATILIMCI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda BİSELF Academy’nin herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. Katılımcının, HİZMET ’ten faydalanabilmesi için internet bağlantısına ve HİZMET ‘in sunulduğu İNTERNET SİTESİ, aplikasyon ve bağlantılı diğer uygulamalarda satın alınan eğitime erişiminin mevcut olması gerektiğini kabul eder.

4.2. Katılımcının BİSELF ACADEMY ’nin sunduğu Hizmete erişebilmek için, İNTERNET Sitesi’ne üye olması zorunludur. Ayrıca, BiSelf Academy’nin Kullanım Koşulları, İade Politikası ve Gizlilik Politikası hükümleri saklıdır.

4.3. KATILIMCI, İnternet Sitesi üzerinden HİZMET almış ise bu Hizmeti üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. BİSELF ACADEMY, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, BİSELF ACADEMY ’ye kişisel bilgileri verilen kişilerin Hizmeti kullanmasına izin verebilir.

4.4. BİSELF ACADEMY, Katılımcıların kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak BİSELF ACADEMY Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir.

4.5. KATILIMCI işbu SÖZLEŞME ve BİSELF ACADEMY Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.6. KATILIMCI, BİSELF ACADEMY ’nin HİZMET kapsamında sunulacak içerikleri değiştirme hakkına sahip olduğunu, İNTERNET SİTESİ üzerinden edindiği HİZMET kapsamındaki eğitim programlarının BİSELF ACADEMY  tarafından İNTERNET Sitesi’nden, aplikasyondan ve bağlantılı diğer BİSELF ACADEMY  uygulamalarından kaldırılabileceğini ve BİSELF Academy’nin İNTERNET Sitesi’ni kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda BİSELF ACADEMY ’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere BİSELF ACADEMY, eğitimlere belirlenen abonelik/üyelik programı kapsamında ve ilgili FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca satın alınan eğitime erişim hakkı sağlar. Herhangi bir eğitim programının kaldırılması durumunda, BİSELF ACADEMY, KATILIMCI ‘ya 15(on beş) gün öncesinden e-posta yolu ile bildirimde bulunacaktır.

4.7. KATILIMCI, İNTERNET Sitesi’nde açıklanan interaktif oturumlarda, “Eğitmenle Canlı Soru Cevap” ve “Size Özel Yorumlar” gibi özelliklerin her eğitim programı için uygulanmayacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Ayrıca bu özelliklerin sunulacağı eğitim programları açısından BİSELF ACADEMY ’nin eğitmen takvimlerine bağlı olarak bu özellikleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda KATILIMCI, BİSELF ACADEMY ’nin sorumlu olmayacağını ve BİSELF ACADEMY ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. KATILIMCI, İNTERNET SİTESİ üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, BİSELF ACADEMY ’nin bu hususlara müdahil olma sorumluluğunun bulunmadığını, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan BİSELF ACADEMY ’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. KATILIMCI, Sözleşmeyi kullanım koşulları , iade politikası ve gizlilik politikasında yer alan   hükümler saklı kalmak kaydıyla her zaman feshetme hakkına sahiptir.

5.2. Katılımcının Sözleşme’nin feshi talebini sözleşmede belirtilen geçerli adrese kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile BİSELF ACADEMY ’ye yöneltmesi durumunda söz konusu talep derhal işleme alınır. Talebin e-posta yoluyla iletilmesi durumunda söz konusu e-posta üzerinden yapılır. Katılımcının fesih talebinin BİSELF ACADEMY ’ye iletilmesi durumunda SÖZLEŞME feshedilir ve işbu maddede düzenlenmiş olan feshin sonuçları uygulanır.

5.3. KATILIMCI, Sözleşme’nin feshi sonrasında abonelik/üyelik planının izin niteliğine uygun düştüğü ölçüde mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonuna kadar HİZMET’ten faydalanmaya devam edebilir.

5.4. İlgili mevzuat izin verdiği ölçüde ve iade politikası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Sözleşme’nin feshi durumunda mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonunda Katılımcının eğitimlere erişimi kaldırılır.

6. KATILIMCININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. KATILIMCI işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen KATILIMCI ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının BİSELF ACADEMY ’ye ait olduğunu kabul eder ve BİSELF ACADEMY ’den izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

6.2. Katılımcının siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

7. BİSELF ACADEMY ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. BİSELF ACADEMY , SÖZLEŞME konusu HİZMET’i tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, kullanım koşullarında belirtilen niteliklere uygun olarak KATILIMCI’ya sunmakla mükelleftir.

7.2. BİSELF ACADEMY , mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda SÖZLEŞME konusu HİZMET’i KATILIMCI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede KATILIMCI’ya bildirmekle mükelleftir.

7.3. KATILIMCI, bir eğitimde belirtilen başarı kriterlerini yerine getirdiği ve başarılı sayıldığı takdirde -BiSelf tarafından öngörülmüşse- ilgili eğitim için sertifika almaya hak kazanacaktır.

8. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

8.1. KATILIMCI, ancak iade politikasında belirtilen iade şartlarının gerçekleşmesi halinde;

işbu Sözleşme’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İNTERNET SİTESİ üzerinden ya da destek@BİSELF ACADEMY .com adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini BİSELF ACADEMY ’ye bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda KATILIMCI tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın KATILIMCI’ya iade edilecektir.

8.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce KATILIMCI’nin, BİSELF ACADEMY ’den HİZMET kapsamında edindiği özel ders programını kısmen dahi olsa izlemeye/indirmeye başlaması durumunda, KATILIMCI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-h ve 15-ğ hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. BİSELF ACADEMY ’nin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve BİSELF ACADEMY ’nin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince BİSELF ACADEMY  yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile KATILIMCI’ya durumu bildirecektir.

10. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

10.1. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, HİZMET için yapılan ödemelerde iade yapılmayacaktır.

10.2. Mevzuat gereği veya iade politikası gereği iade yapılması gereken durumlarda ise aşağıdaki hükümlerdeki prosedür uygulanacaktır:

10.2.1. KATILIMCI, İNTERNET SİTESİ üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunmak zorundadır.

10.2.2. BİSELF ACADEMY , ödenen tutarın tamamının, KATILIMCI’ya ödenmesi için, ÖDEME YÖNTEMİ sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

10.2.3. ÖDEME YÖNTEMİ ile alınmış HİZMET bedeli iadesi durumunda BİSELF ACADEMY, ÖDEME YÖNTEMİ sağlayıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca KATILIMCI ’ya nakit para ile ödeme yapamaz. İade işleminin sonuçlanması, kullanılan ÖDEME Yönteminin kullandığı alt yapıya bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda KATILIMCI, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. Bu durumda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

12.2. KATILIMCI, BİSELF ACADEMY ’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde BİSELF ACADEMY  tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. İNTERNET Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları, İade Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, BİSELF ACADEMY Online Üyelik Sözleşmesi ve KATILIMCI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.