+905058259677
info@biselfacademy.com

Kurumlara Yönelik Eğitimler

Etkili Liderlik ve Beceri Eğitimi

Genç Girişimcilerin Başarı Sırları 

Şirketlerde Stres Yönetimi Eğitimi

Nöropazarlama Eğitimi

Liderlikte Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi

Takım İçi Koordinasyon ve Biz Bilinci Eğitimi

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Hafızayı Doğru ve Etkin Kullanma Eğitimi

İletişim ve Motivasyon Eğitimi

Yaratıcı Karar Alma ve Uygulama Eğitimi

NLP İlkeleri ile Satış Eğitimi

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

Satış Odaklı Kişilik Tipleri Eğitimi

İş Hayatında Etkili İletişim Kursu

Yüksek Performanslı Ekipler Oluşturma 

Psikometrik İnsan Kaynakları Bataryası Eğitimi

Çatışma Yönetimi

Dijital Pazarlama

Kriz iletişimi Nasıl Yönetilmelidir?

Ailelere ve Öğretmenlere verilen gelişimsel eğitimler 

Atölyeler